கணக்கம்பட்டி பழனி சாமிகளின் அற்புதங்கள்… – பேராசிரியர் சோ. சோ. மீனாட்சி சுந்தரம் @PranavamTV

- Advertisement -

Subscribe to our Channel – https://bit.ly/PranavamTV

Who are the Siddhars? What is ideology? Who are the saints? Who are the sages? What is Jiva Samadhi? What is the true spirituality created by the Siddhas? Every Month more than ten Siddhas, histories of saints, spiritual Videos. How can a Guru realize himself and not wander somewhere in search of a lost Guru? How to give a clear ideology in the name of spirituality without being deceived anywhere? .

And how to reap sinful reactions? How to get the grace of the Siddharthas? Pranavam TV has been serving Arulseva for six years, revealing all of the Siddhas and saints’ kurupushas that take place every month. Pranavam TV reveals all about the Siddhars ‘ethics, the alchemy discovered by the Siddhas, the science, the astrology, the secrets of the Siddhas’ yoga, the mysteries of enlightenment, and the virtual secrets of attaining the grace of the Siddhas.

Subscribe to our Channel for all these Answers!

Check out our Recent Videos:

🙏 2021 ஆம் ஆண்டு ராசிபலன் || Aditya Guruji || PROMO – https://youtu.be/30ujzfatnwI

🙏 ஞான குருவைத்தேடி குமரகுருபரர் – முனைவர் திரு.சுந்தர ஆவுடையப்பன் – https://youtu.be/APkbLdic9Kw

🙏 அருணகிரிநாதரின் முன்வினைப்பயன் – முனைவர் திரு.சுந்தர ஆவுடையப்பன் – https://youtu.be/ORM31Z2ujzI

🙏 விழுந்த இலைகளுக்காக மரங்கள் கலங்குவதில்லை – திரு. கோ. திருமுருகன் || மனம் திறந்து உங்களுடன் – https://youtu.be/LJvvmKve-MA

🙏 தாசி லோலனாய் இருந்து ஞானப்பாதைக்குத் திருப்பிய அருணகிரிநாதர் – முனைவர் திரு.சுந்தர ஆவுடையப்பன் – https://youtu.be/siQ3YECgMFU

🙏 மனதைக் கடப்பதே ஞானத்தின் தொடக்கம் – இயக்குநர். V.C. விஜய் சங்கர் M.A., || ஞானத்திறவுகோல் – https://youtu.be/YMybKX5UcXc

🙏 பாம்பன் சுவாமிகள் வாழ்வில் முருகன் நிகழ்த்திய அதிசயம் – முனைவர் திரு.சுந்தர ஆவுடையப்பன் – https://youtu.be/i294YglpPuo

🙏 சோதனைகளை வென்று வந்த பாம்பன் சுவாமிகள் (வாழ்க்கை வரலாறு) – முனைவர் திரு.சுந்தர ஆவுடையப்பன் – https://youtu.be/psW7zFuslGQ

🙏 வள்ளலார் வாழ்வில் முருகன்..! – – பேரா. கு. ஞானசம்பந்தன் || கந்தனின் பெருமை – 3 Dr G Gnanasambandan – https://youtu.be/LQ6_tD7OKRM

🙏 குருவாய் வருவாய் குகனே..! – பேரா. கு. ஞானசம்பந்தன் || கந்தனின் பெருமை – 2 Dr G Gnanasambandan – https://youtu.be/eMnCi2DnoZI

Follow us on:
Mobile App -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jeevaamirdhamapp
Facebook – https://www.facebook.com/Pranavam-TV-101866415007552/
Subscribe – https://bit.ly/PranavamTV
website – https://jeevaamirdham.org/
Facebook – https://www.facebook.com/Jeeva-Amirdham-E-Magazine-101457459083116
Instagram – https://www.instagram.com/jeevaamirdhammagazine/
instagram – https://www.instagram.com/pranavamtv/

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.