விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
விற்பனைக்கு Salem வையப்பமலை செல்லும் வழியில்  பஞ்சாயத்து ரோட்டில் 1 ஏக்கர் 50 சென்ட்  விவசாயத் தோட்டம்
 • August 7, 2023 8:51 am
 • India
 • Sell
New

👆 வையப்பமலை செல்லும் வழியில்

பஞ்சாயத்து ரோட்டில்

1 ஏக்கர் 50 சென்ட்

விவசாயத் தோட்டம்

💦1 தனி கிணறு

💦1 தனி பிரி சர்வீஸ்

🏠1 அட்டை வீடு

🌴🌴🌴30 தென்னை மரம்

உள்ளது

தோட்டம் விற்பனை

மொத்தமாக

1 ஏக்கர் 50 சென்ட்

விலை ரூபாய் ₹62 லட்சம் மட்டும்

Overview

 • Land Type : Agricultural
 • Land Size : 1.60

Location

Sarkkarkollapatti ,636030,India

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.

Lhs - Free classifieds in India, We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications